Par Mums

Rites Tautskola

Rites tautskola ir privāta, neatkarīga iestāde, kas atrodas Rites pagasta Viesītes novadā, Latvijā.

Iestādes mērķis ir atbalstīt pieaugušo izglītības sistēmu Latvijā, par pamatu ņemot Dānijas Grundtviga tautskolu tradīcijas.

Pēc šīm tradīcijām tautskolas galvenajam mērķim vienmēr ir jābūt cilvēka dauzpusīgas pilnveidošanās veicināšana, dodot iespēju attīstīt pašapziņu, atvērtību un dzīves sparu, kā arī vairot uzticību demokrātiskai pārvaldībai un vērtībām.

Tautskolas mērķi ir:

– Piedāvāt izmitināšanu un kopābūšanu pieaugušajiem, kuri kursu laikā mācās un dzīvo kopā ar saviem skolotājiem.

– Radīt atmosfēru, kas balstās pedagoģiskā un vispārīgā vienlīdzībā, atvērtībā un iecietībā, un vienmēr cienīt studenta personisko integritāti. Nekad nevērtēt mācību rezultātus, pamatojoties uz eksāmeniem un atzīmēm.

– Piedāvāt mācību programmu bez politiskiem vai reliģiskiem mērķiem.

– Sniegt praktisku apmācību, kas vienmēr nodrošina vietu atklātam dialogam.

– Piedāvāt vispārīgus mācību priekšmetus, kas studentiem palīdzētu novērtēt Latvijas vēsturi, valodu un sabiedrību, kā arī vienlaikus veicinātu citu tautu demokrātijas principu un kultūras vērtību apgūšanu.

– Pasniegt vispārīgus priekšmetus, kas veicina katra personīgo, radošo, sociālo un profesionālo attīstību.

Skolas darbība tiek finansēta no līdzekļiem, kas savākti no atbalsta grupas dalībnieku brīvprātīgajām iemaksām Dānijā un Latvijā, kā arī nacionālo, reģionālo un vietējo Latvijas un Ziemeļvalstu valdību atbalsta. Skola saņem arī atbalstu no privātiem fondiem.

Skolas ēka ir bijusī pamatskola, kas pārveidota par tautas vidusskolu ar 11 istabām, kurās var apmesties no 2 līdz 8 cilvēkiem katrā. Maksimālais skolas noslogojums ir 35-40 cilvēki. Skola ir arī mācību telpas, ēdamistaba, virtuve, labierīcības un aktu zāle..

Rites tautas vidusskola 20 gadus

Pārlūkojot grāmatu, varat gūt iespaidu par pirmajām 20 aktivitātēm

“Rites tautas vidusskola 20 gadus”, “Piemiņas grāmata par Rites tautas vidusskolu, Latvija par godu 20. gadadienai no tautas vidusskolas sākuma 1994. līdz 2014. gadam”

Grāmatu rediģējuši abi iniciatori un neatlaidīgi kaislīgie Liss Hazels Nīlsens un Nīls Bendiks Knudsens.

To var aizņemties visās Dānijas publiskajās bibliotēkās, izmantojot bibliotek.dk, gan dāņu, gan latviešu valodā.

Rites tautskolas valde

Priekšsēdētājs, Jolanta Albreckta,

albreckta@inbox.lv

Valdes locekle, Agita Augstkalniete
+371 26136503, agita442@inbox.lv

Valdes loceklis, Benita Pavlovska
pavlovska@inbox.lv

Valdes loceklis, Liene Laizane
selia@inbox.lv

Valdes loceklis, Winni Østergaard Nielsen
+45 27855056, wioni@live.dk

Valdes loceklis, Bent Gammelgård
+371 26418457, bentgamm@gmail.com

Valdes loceklis, Lis Hazel Nielsen
+45 23444179, lishazel18@gmail.com

Deputātiem:

Kristine Verecinska.

kristine.verecinska@inbox.lv

Jolanta Kovnacka.

kafeja.alida@gmail.com