Par Mums

Rites Tautskola

Rites Tautskola ir privāta, neatkarīga neformālās izglītības iestāde, kas atrodas Rites pagastā, Viesītes novadā, Latvijā.

Skolas mērķis ir atbalstīt pieaugušo izglītības sistēmu Latvijā, par pamatu ņemot dāņa Nikolaja Frederika Severina Grundtviga tautskolu tradīcijas. Balstoties šajās tradīcijās, tautskolas galvenajam mērķim jābūt cilvēka dauzpusīgas pilnveidošanās veicināšana, dodot iespēju attīstīt pašapziņu, atvērtību un dzīves sparu, stiprinot uzticību demokrātijai un tās vērtībām.

Tautskolas mērķi ir:

– Piedāvāt izmitināšanu un kopābūšanu pieaugušajiem, kuri kursu laikā mācās un dzīvo kopā ar saviem skolotājiem.

– Radīt vienlīdzības, atvērtības un iecietības atmosfēru, cienot cilvēka personību. Nekad nevērtēt mācību rezultātus, pamatojoties uz eksāmeniem un atzīmēm.

– Piedāvāt mācību programmu bez politiskiem vai reliģiskiem mērķiem.

– Sniegt praktisku apmācību, kas vienmēr nodrošina vietu atklātam dialogam.

– Piedāvāt vispārīgus mācību priekšmetus, kas studentiem palīdzētu novērtēt, izzināt Latvijas kultūru, vēsturi, valodu, tradīcijas, vienlaikus veicinot toleranci un zināšanas pret citu tautu demokrātijas principiem un kultūras vērtībām.

– Piedāvāt mācību saturu, kas veicina katra personīgo, radošo, sociālo un profesionālo attīstību.

Skolas darbība tiek finansēta no līdzekļiem, kas savākti no atbalsta grupas dalībnieku brīvprātīgajām iemaksām Dānijā un Latvijā, kā arī nacionālo, reģionālo un vietējo Latvijas un Ziemeļvalstu valdību atbalsta. Skola saņem arī atbalstu no privātiem fondiem.

Skolas ēka vēsturiski ir bijusi Rites pamatskola, kas kopš 1994.gada pārveidota par Rites Tautskolu ar 11 istabām, kur katrā var apmesties no 2 līdz 8 cilvēki. Maksimālais skolas noslogojums ir 35-40 cilvēki. Skolā ir arī mācību telpas, ēdamistaba, virtuve, labierīcības un aktu zāle.

Grāmata par Rites Tautskolas pirmajiem 20 gadiem

Aplūkojot grāmatas vāku, var gūt priekšstatu par dažādajām aktivitātēm, mācībām, kas norisinājušās Rites Tautskolā divdesmit gadu laikā.

Grāmata “Rites Tautskola 20 gadu laikā” ir piemiņas grāmata par godu Rites Tautskolas 20.gada dienai, kas tika svinēta 2014.gadā. Rites Tautskola darbojas no 1994.gada.

Grāmatas autori ir Rites Tautskolas neatlaidīgie iniciatori un atbalstītāji dāņi Liss Hazels Nīlsens un Nīls Bendiks Knudsens.

Grāmatu var aplūkot gan dāņu, gan latviešu valodā Dānijas publiskajās bibliotēkās, izmantojot bibliotek.dk.

Rites Tautskolas valde

Priekšsēdētāja, Jolanta Albrehta

+371 29459696, albrehta@inbox.lv

Valdes locekle, Agita Augstkalniete
+371 26136503, agita442@inbox.lv

Valdes locekle, Benita Pavlovska
+371 26392865, pavlovska@inbox.lv

Valdes locekle, Liene Laizāne
+371 29114312, selia@inbox.lv

Valdes loceklis, Winni Østergaard Nielsen
+45 27855056, wioni@live.dk

Valdes locekle, Lis Hazel Nielsen
+45 23444179, lishazel18@gmail.com

Valdes locekle, Kristine Verecinska
+371 22010247, kristine.verecinska@inbox.lv

Biedri:

Kristine Verecinska

kristine.verecinska@inbox.lv

Jolanta Kovnacka

kafeja.alida@gmail.com